Könyvek, füzetek!
 

SZŰZANYANK VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE

          MUTASD MEG HATALMADAT! 

Megjelent 2012.08

Megjelent: 2012. 05.

Ne félj, nem ítéllek el!

-kiút az abortusz okozta fájdalomból

Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária

 

Tanuságtételek a Mária Rádióban elhangzott beszélgetéseinkből

 

 

 

Megjelent: 2012.05.

 

"REMÉLJ ISTENBEN ÉS CSELEKEDJÉL JÓT"

"A VALÓDI HAMUPIPŐKE"

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÉLETE

STOLCZ ALBÁN 1867-ES KIADÁSÚ KÖNYVE ALAPJÁN

ÖSSZEÁLLÍTOTT SZÖVEGKÖNYV

LEKTORÁLTA: BÁN Z. ELIZEUS OCIST

KRISZTUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉRŐL

Stefano Gobbi atya beszéde San Marinoban 1996. jún. 24-én

 

(Megjelent A5-ös méretben

16 oldal)

Bruttó ár: 150 Ft.

Megjelent: 2011.május. 17-én:

Kilenced Boldog II. János Pál pápához

(Oldalszám: 16 oldal)

Bruttó ár: 100 Ft.

"Te TUDOD HOGY SZERETLEK"

negyedik kötete!

Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottávio Michelini által

Bruttó ár: 700 Ft.

Szent Mihály főangyal

Imádkozzál érettünk!

Bruttó ára:150.- Ft

 

"Te TUDOD HOGY SZERETLEK"

harmadik kötete

Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottávio Michelini által

Bruttó ára:800.- Ft

TORMAY CÉCILE

Az ősi küldött

Oldalszám: 351

Bruttó ára:2000.- Ft

 

A századforduló legnagyobb magyar írónője Tormay Cécile. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az „Ősi küldött”, amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg.

 

"BÍZZATOK ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

horváth mária

Találkozások Jézussal és Máriával

5.rész

Bruttó ára:600.- Ft

 

 

 

ÖRÖMÖM TITKA

B. M. ÉVA MISZTIKUS ÉLETE

I. RÉSZ

Bruttó ára:900.- Ft

Örömöm titka

B.M Éva Misztikus élete

(Két kötet jelent meg)

Kötetenként bruttó ára: 900.- Ft.

 

Mindig csodáltam Jézus lelkületét egyszerű, de nagyszerű apostolaiban. Ők elfogadták az Úr Jézus meghívását, hallgatták Égi üzenetét és gyakorlatba is ültették. Jézus Szent Lelkének ereje tanúságtevőkké, vértanúkká és örök példaképpé tette őket.

Az évszázadok és évezredek ismert és ismeretlen szentjei, akikben a "mustármag" megfogant, növekedésnek indult és égig ért, "követendő minták" lettek mindannyiunk számára.

Éva asszony "a szolgáló leány" élete egyik áldott napján kinyílott Jézus előtt. Befogadta az elhintett Ige magvakat. Egyszerűségében, sok szenvedésében, és szeretetben meghozta az egyedi, szép maradandó gyümölcsöket.

 

Kinek ajánlom e könyvet? Mindenkinek!

A gyermekeknek azért ajánlom, hogy az indulásuk az életbe Jézussal történjen.

A fiataloknak azért ajánlom, hogy lelki növekedésük Jézussal jó irányba fejlődjön.

A középkorúaknak azért ajánlom, hogy megtapasztaljak bármikor és bárhol, örömteli lehet az élet Jézussal.

Az időseknek azért ajánlom e könyvet, hogy "hazaérkezésük" Jézushoz Üdvbizonyos legyen.

Mindenki tanulhat e könyvből, amely tele van Jézussal megélt tapasztalatokkal, személyes Égi élményekkel.

E könyv biztatás: soha nem késő elkezdeni az életet Jézussal...

E könyv igazolja: érdemes "az örök atyai terv" szerint leélni az Istentől ajándékba kapott életünket.

Kérlek benneteket, hallgassatok nap, mint nap Jézusra, mint Éva asszony.

Hallgassatok az Istentől kiimádkozott, ajándékba kapott lelki vezetőkre, mint Éva asszony. Így ti is egyszer el fogjátok mondani, "a háztetőkről" Máriával: "Nagy dolgot tett velem Ő a Hatalmas és a Szent."

A Szentháromság: az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldásával indítom "hosszú útjára" e "gazdag könyvet".

Teljes szívemből kívánom, mint Éva asszony lelki vezetője, hogy e könyv minden kedves olvasó életébe "százszoros termést, örök üdvösséget" hozzon.

 

Tisztelettel,

Csilik János érsemjéni plébános

2003. március 20.

 

ÖRÖMÖM TITKA

B. M. ÉVA MISZTIKUS ÉLETE

II. RÉSZ

Bruttó ára:900.- Ft

A második kötet előszava

 

  Akik olvasták az "Örömöm titka" c. könyvem első kötetét, megismerhették az életemet, gyerekkoromtól - mostanáig. Arról írtam, hogy milyen feladatot kaptam az Úrtól a jövőre vonatkozólag. Részesültem lélekkeresztségben, ami olyan volt, mint egy tűz, ami átjárta az egész lényemet. Megtisztított és megvilágosította a lelkemet az Úr, hogy új életet kezdhessek. Láttam bűneimet, amivel megbántottam a szeretet Istenét. Ennek láttán megváltozott az életem, bűnbánatot éreztem a szívemben. Egy új életre vágytam, amiben már nincsen bűn. Láttam a Poklot és a Mennyországot is és leírtam, amit ott tapasztaltam. Írtam arról is, hogy láttam a Szűzanyát és mire tanított engem, hogyan hallom az Ő hangját a bensőmben. Könyvemnek ebben a kötetében is arról írok, amire tanítottak az Égiek. Arra kértek az Égiek, hogy másokkal is osszam meg tapasztalataimat, hogy az emberek elkerülhessék a bajt, a bűnt. Remélem, hasznát fogják venni, ezeknek a természetfölötti tapasztalatoknak. E könyv olvasása után, kicsit jobban megismerhetik a természetfölötti világot. Ne féljenek az ÉGIEKTŐL, hanem vágyjanak a velük való találkozásra. Én nem akarok senkit meggyőzni, hogy elhiggye, amit leírok, ebben a könyvben, csupán megosztom a tapasztalataimat az olvasóval. Ön döntse el, hogy mit hisz vagy mit nem hisz el ezekből. Nekem az a feladatom, hogy leírjam természetfölötti tapasztalataimat, a többit az olvasóra bízom.

Köszönöm előre, ha elolvassa a könyvem második kötetét.

 

Nagyfalu, Tisztelettel, B.M. Éva

2005. dec. 12.

 

 

AJÁNLÁS A MÁSODIK KÖTTEHEZ

 

Amikor elolvastam B.M. Éva Asszony: "Örömöm titka" c. könyvének második kötetét, az Úr Jézus szavai jutottak eszembe, amit Szent Péter apostolnak mondott: "Evezz a mélyre!"

Mindazoknak ajánlom e könyvet, akik a hitüket mélyebben akarják megismerni és megélni.

Ebben az utolsó időben, e könyv, akár, napi lelkiolvasmányos könyvünk is lehet: eredetisége, gazdagsága, világossága,... miatt.

Olvashatunk e könyvben: a túlvilági dolgokról; a legszükségesebb erényekről; az Új Világról; tanúságtételekről; a Szűzanya legújabb Üzeneteiről.

E könyv elolvasása után észre vesszük azt is, hogy "az új idők apostolait is": jelek, csodák, gyógyulások, szabadulások, megtérések... követik és igazolják.

Biztos vagyok abban, akik ezt a könyvet többször is elolvassák, mindig fognak találni "valami újat" benne. Isten fizessen meg mindazoknak, akik "bármit is tettek" e könyv megvalósulásáért.

A "Jó Isten túláradó áldása" kísérje mindazokat, akik elolvassák és megélik az Égiek sürgető kéréseit!

 

Csilik János,Kraszna-i és Nagyfalus-i plébános

2005, a Szentírás évének kezdetén.

 

 

 

Engesztelés a Szentháromság hegyén

Nagyfalu

(Imafüzet)

Bruttó ára:300.- Ft

 

ENGESZTELŐK  KÉZIKÖNYVE

B. MADARÁSZ ÉVA

ÖRÖMÖM TITKA

Bruttó ára:2200.- Ft

 

 

 

Sipos (S) Gyula

A SZERETETLÁNG - KÁPOLNA CSODÁS TÖRTÉNETEI

Bruttó ára:150.- Ft

 

1990 óta az Önök szolgálatában

A LEGNAGYOBB ÍGÉRET

Bruttó ára:100.- Ft

Író: Novák Gizella

Jézus karjaiban

Bruttó ára:500.- Ft

 

Varia Paulina

Pálos Rendtörténeti tanulmányok I.

Bruttó ára:2700.- Ft

 

Magni - Castelbranco

Válaszunk a fatimai üzenetre

(Elmélkedés a rózsafűzérről, és a harmadik titok)

Enyire szeret minket Jézus (három lapos leporello)

Bruttó ára:550.- Ft

 

Made with Namu6